vier het leven

Privacy Policy

Privacyverklaring
Versie 2.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 31-03-2023.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens Stichting Berne Abdijbier verzamelt als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikerservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Stichting Berne Abdijbier. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting Berne Abdijbier niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Stichting Berne Abdijbier respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van de verzamelde gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten en/of producten bij ons koopt vragen we u om
persoonsgegevens te verstrekken. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteit op onze website;
 • gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • internetbrowser en apparaat type;
 • bankrekeningnummer;
 • overige gegevens die u zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld in verband met deelname aan een activiteit.

Doel van de verzamelde gegevens

Stichting Berne Abdijbier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • om contact met u op te kunnen nemen via telefoon of e-mail om de overeenkomst uit te kunnen voeren;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • u de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken;
 • om producten en/of diensten bij u af te leveren;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • het analyseren van uw gedrag op de website om op basis daarvan de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeur;
 • om uw surfgedrag te volgen over verschillende websites waardoor wij onze producten en diensten kunnen afstemmen op uw behoefte;
 • op grond van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor het doen van een belastingaangifte.

Beveiliging van de verzamelde gegevens

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting Berne Abdijbier of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Verder nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
secretariaat@berneabdijbier.nl.

Bewaartermijn van de verzamelde gegevens

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Stichting Berne Abdijbier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld, maar wij zijn verplicht om de wettelijke bewaarplicht na te leven.

Delen van de verzamelde gegevens

Stichting Berne Abdijbier verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven buiten de EU. Inzien, aanpassen of verwijderen van de verzamelde gegevens U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@berneabdijbier.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten en producten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website door gebruikers te kunnen analyseren. De cookies zorgen er tevens voor dat de website naar behoren werkt en dat voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al
geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Stichting Berne Abdijbier of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Berne Abdijbier maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Veranderingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via onderstaande
contactgegevens:
Stichting Berne Abdijbier
Abdijstraat 49
5473 AD Heeswijk-Dinther
secretariaat@berneabdijbier.nl

vier het leven