Het enige
Nederlandse
Norbertijnenbier.

Bekijk onze bieren…

vier het leven

Authentiek abdijbier in ere hersteld

De eeuwenoude traditie van de Norbertijnen van Abdij van Berne leeft verder.

berne-bieren-set
berneabdijbier-geschiedenis
klooster-berneabdijbier

Verscholen in het lover van oude beuken vindt u in het Brabantse Heeswijk-Dinther de oudste nog bestaande kloostergemeenschap van Nederland: de Abdij van Berne. Gesticht door ridder Fulco van Berne in 1134 in het Gelderse plaatsje Berne aan de Maas.
”In het jaar des Heeren 1132 gebeurde het dat Fulco van Berne achtervolgd werd en niet meer kon ontsnappen. Hij was van alle kanten omsingeld en deed toen de belofte aan God, dat als hij door Gods toedoen aan zijn vijanden zou ontkomen, hij zijn kasteel te Berne tot een klooster zou maken. Hij wierp zich met volle bewapening te paard in de Maas en wist weldra de overkant te bereiken.”
Aldus geschiedde: Abdij van Berne werd gesticht.

Na vele omzwervingen vinden de Norbertijnen een definitieve plek in Heeswijk-Dinther. Een plaats van rust en bezinning, maar toch met een blik op de toekomst gericht.

Na de vondst van twee recepten in Abdij van Berne zijn deze abdijbieren op de markt gebracht. Abdijbier dat in smaak zijn weerga niet kent. Een aloude traditie in ere hersteld.

Beleef dit bier en proef Berne.

vier het leven