Het enige
Nederlandse
Norbertijnenbier.

Bekijk onze bieren…

vier het leven

De Abdij

proeflokaal-binnen

De Abdij

Binnen de Abdij van Berne beginnen de weekdagen om 07.00 uur met de metten en lauden, geïntegreerd in één morgengebed. Daarna is er, tot het ontbijt, ongeveer een half uur stille tijd, een moment van persoonlijke meditatie en gebed op de eigen kamer of in de kerk. Midden op de dag, om 12.15 uur, vieren de broeders de eucharistie en gebruiken aansluitend de warme middagmaaltijd. Aan het einde van de middag, om 18.00 uur, is er tijd voor de vespers -het avondgebed- en het avondeten. Op zondagen en feestdagen zijn de tijden iets anders.

Drie scharniermomenten dus, die de dag in drie perioden verdelen: ochtend, middag en avond. Deze onderverdeling in drie dagdelen heeft een hele praktische achtergrond. Anders dan bij monniken – die gedurende de ochtend nog extra gebedsmomenten hebben en hun werkzaamheden veelal binnen het klooster hebben – is er bij deze broeders zo ruimte voor werkzaamheden buiten het klooster: in de pastoraal of anderszins. Een indeling dus die goed past bij hun manier van leven, het zogeheten vita mixta: het contemplatieve leven gecombineerd met het actieve.

Voor meer informatie bekijk https://www.abdijvanberne.nl/over-ons/

abdijkerk

Abdijkerk

Algemene informatie

De abdijkerk is een plaats van gebed, ontmoeting, rust, inspiratie, bezinning en diaconie. Het eigene van de abdijkerk is, dat zij geen territoriale parochiekerk is met daarbij behorende gebiedsgrenzen: de geloofsgemeenschap bestaat uit een convent van norbertijnen -de kerngroep- en de velen uit de wijde omgeving die op hen betrokken zijn.

Voor meer informatie bekijk https://www.abdijvanberne.nl/over-ons/vieringen/algemene-informatie-vieringen/

vier het leven