Volg ons op:

Nieuw bestuur

07-04-2022

Onderwerp: Nieuw Bestuur van Stichting Berne Abdijbier.

 

Heeswijk-Dinther, april 2022

 

Beste dames en heren,

 

Met dit bericht informeren wij u over een belangrijke wijziging in het bestuur van Stichting Berne Abdijbier.

De heren Henry van Boxmeer en Hans Overgoor, de bestuurders van het eerste uur, hebben aangegeven, vanwege hun moverende redenen, na acht jaar hun functie in het bestuur neer te willen leggen. De voortzetting van Stichting Berne Abdijbier (SBA) kwam daarmee in het geding. Gelukkig heeft een aantal personen zich bereid verklaard zitting te nemen in een nieuw te vormen bestuur. Daarmee is het mogelijk geworden de activiteiten van SBA in het geheel voort te zetten.

Het nieuwe bestuur wil haar waardering uitspreken voor de wijze waarop het aftredend bestuur, het MT en de vrijwilligers een mooie organisatie hebben neergezet. Het merk heeft zich inmiddels bewezen en wordt, gezien de diverse gewonnen prijzen, door velen gewaardeerd. Alle redenen dus om dit voort te zetten. Ook ons proeflokaal, dat inmiddels een mooie 'facelift' heeft gekregen, wordt druk bezocht en de rondleidingen zijn een succes.

 

Wij stellen graag het nieuwe bestuur aan u voor:

Theo van Eerd, voorzitter. (1949, Civiel ing.)

Hans Joore, secretaris. (1969, M & O)

Jeroen van Boekel, penningmeester. (1977, R B)

Joost Willems, huisvestingszaken en lid, voorgedragen door de Abdij. (1955, bouwkundig ir)

Willem van Lanen, operationele zaken. (1956, werktuigbouwkundige)

Het bestuur onderschrijft de doelstellingen van de Stichting, te weten het financieel ondersteunen van de Abdijgemeenschap door middel van de ontwikkeling en verkoop van Abdijbier. Het bestuur zal zich inzetten om het merk Berne Abdijbier stevig en duurzaam te verankeren in de markt.

 

Inmiddels is er ook een nieuw management team gevormd, met als leden:

Proeflokaal                        Jac Koenraads

Logistiek                           Hans Dekker

Brouwen                           John Mollema, Alex van de Boom

Marketing                         William Verkuijlen

Verkoop                            Cees Lommers

Administratie                    Carel van Sleuwen

 

De contactgegevens zijn:

Stichting Berne Abdijbier
Postadres: Abdijstraat 49 5473 AD HEESWIJK-DINTHER
Bezoekadres: Abdijstraat 51 5473 AC HEESWIJK-DINTHER
Digitaal adres:
info@berneabdijbier.nl

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid tot het geven van nadere toelichting of informatie.


Met vriendelijke groet,

Stichting Berne Abdijbier
Henry van Boxmeer, aftredend voorzitter

Theo van Eerd, aantredend voorzitter

Authentiek abdijbier, de eeuwenoude traditie van de Norbertijnen van Abdij van Berne leeft verder. Vier het leven...